​Κύκλος 4 Webinars Advanced

Αναλυτική Θεματολογία & Ημερομηνίες διεξαγωγής

** Στον Advanced κύκλο μαθηματων μπορούν να συμμέχουν μόνο όσοι έχουν παρακολουθήσει τον Basic κύκλο.

Webinar Advanced 1

Τεχνικές Στρατηγικής Τιμολόγησης για κερδοφόρα Προϊόντα & Υπηρεσίες

Οι τακτικές και οι στρατηγικές τιμολόγησης είναι σημαντικές για τους επιχειρηματίες που στοχεύουν στη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Δυστυχώς, πολλοί επιχειρηματίες σήμερα, τιμολογούν διαισθητικά χωρίς να γνωρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις και εξελίξεις στην κατανόηση της ανθρώπινης ψυχολογίας και της λήψης αποφάσεων που μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις αποφάσεις τιμολόγησης. μάρκετινγκ προσέλκυσης νέων πελατών και διατήρησης των υπαρχόντων! 

Ο σκοπός αυτού του σεμιναρίου είναι να προετοιμάσει τους συμμετέχοντες στις πρακτικές τιμολόγησης. Θα παρουσιαστεί η μέθοδος επιλογής τιμών με βάση τη στρατηγική τους, την ψυχολογία των πελατών τους, το μέγεθος του Brand τους, τους ανταγωνιστές τους και τις προωθητικές τεχνικές τους. 

Θεματολογία:

 • Πώς θα καθορίζετε μια τιμή για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία;

 • Πως θα χρησιμοποιείτε τη στρατηγική υψηλής ή χαμηλής τιμολόγησης;

 • Πώς θα αναγνωρίζετε την καταλληλότητα μιας τιμής;

 • Πώς πρέπει να απαντήσετε στους ανταγωνιστές όταν αυτοί αλλάζουν τις τιμές τους;

 • Τι είναι η στρατηγική τμηματοποίησης;

 • Πώς μπορείτε να επηρεάσετε τη συμπεριφορά των πελατών για να αυξήσετε τα κέρδη σας;

Στόχος: Βελτίωση τεχνικών τιμολόγησης με στόχο τις περισσότερες πωλήσεις και την μεγιστοποίηση κερδοφορίας.

Webinar Advanced 2

Πουλώντας Χρησιμοποιώντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη

Η αυξημένη και καλλιεργημένη Συναισθηματική Νοημοσύνη είναι το κλειδί για να διαφοροποιηθεί ο επιχειρηματίας από τον ανταγωνιστή του και να καταφέρει να αυξήσει τις πωλήσεις τους διατηρώντας στο επίκεντρο τον πελάτη, καταλαβαίνοντας τον και παρακινώντας τον κατάλληλα.

Με το webinar αυτό τα διαπιστώσετε πως η Συναισθηματική Νοημοσύνη βρίσκεται στην καρδιά των αποτελεσματικών πωλήσεων.

Θεματολογία:

 • Τι είναι η Συναισθηματική Νοημοσύνη (δεν θα προσεγγίσουμε το θέμα ακαδημαϊκά αλλά πρακτικά).

 • Πω μπορεί να αυξήσει την ικανότητα μας στις πωλήσεις.

 • Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ενός επιχειρηματία - πωλητή.

 • Πώς επιτυγχάνεται η αυτοβελτίωση της Συναισθηματικής μας Νοημοσύνης.

Στόχος: Βελτίωση τεχνικών πώλησης με την κατανόηση της συναισθηματικής νοημοσύνης & την καλλιέργειά της,

Webinar Advanced 3

Business Networking - Επαγγελματική Δικτύωση

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονες τεχνικές μάρκετινγκ που παλαιότερα δεν τις συμπεριλαμβάναμε στα marketing plans των επιχειρήσεων, όπως η Επαγγελματική Δικτύωση. Η επαγγελματική δικτύωση με σχέδιο, πλάνο και στόχους μπορεί να φανεί πολύ χρήσιμη στον σημερινό επιχειρηματία γιατί είναι η τεχνική μάρκετινγκ & πωλήσεων του μέλλοντος.

Στο webinar αυτό θα γνωρίσετε πως να εξελίσσετε τις σχέσεις με τους γύρω σας, θα μάθετε πως να διευρύνετε το δίκτυο των επαφών σας με στόχο να βρείτε νέους πελάτες, πως να προωθήσετε τον εαυτό και την δουλειά σας και πως να μετατραπείτε σε "πομπούς" σωστής, έγκυρης και χρήσιμης πληροφόρησης.

Θεματολογία:

 • Εισαγωγή στην Επαγγελματική Δικτύωση (Παρουσίαση των βασικών εννοιών της Δικτύωσης και της χρησιμότητάς της στην επαγγελματική μας ζωή).

 • Δομή των Ανθρωπίνων Σχέσεων (Θα παρουσιαστεί ο τρόπος με τον οποίο χτίζονται και διαφοροποιούνται οι ανθρώπινες σχέσεις και τα στάδια αυτών).

 • Παρουσίαση συγκεκριμένων Τεχνικών Δικτύωσης (Θα προταθούν μέθοδοι και τεχνικές για δικτύωση και τη δημιουργία ενός σωστού [και αποδοτικού] δικτύου γνωριμιών με συγκεκριμένους στόχους).

 • Παρουσίαση της μεθόδου για να ανοίγετε πρώτοι την κουβέντα και να έλκετε το ενδιαφέρον θετικά.
   

Στόχος: Η δημιουργία ενός δικτύου επαφών που θα τροφοδοετεί την επιχείρηση με νέους πελάτες.

Οι ημερομηνίες & ώρες διεξαγωγής:
 • Δευτέρα 6 Απριλίου 2020 17.00 - 18.30 -  Τεχνικές Στρατηγικής Τιμολόγησης για κερδοφόρα Προϊόντα & Υπηρεσίες

 • Τρίτη 7 Απριλίου 2020 17.00 - 18.30 -  Πουλώντας Χρησιμοποιώντας τη Συναισθηματική Νοημοσύνη

 • Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 17.00 - 18.30 -  Business Networking - Επαγγελματική Δικτύωση